Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter

Gepubliceerd in Maison en France voorjaar 2017 – Droit à quoi?

Scheiden zonder rechter

Scheiden binnen 20 dagen zonder een rechter te zien. Vanaf 1 januari 2017 is dit in Frankrijk mogelijk, namelijk via een scheiding met wederzijds goedvinden, ofwel par consentement mutuel. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat overbelaste Franse rechtbanken worden ontlast.

In de nieuwe procedure dienen de echtgenoten allebei een eigen advocaat in te schakelen. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke procedure waarbij de echtgenoten een gezamenlijke advocaat hadden. Deze advocaten hoeven niet meer uit de streek te komen en kunnen zelfs in het buitenland gevestigd zijn. De advocaten zullen namens de echtgenoten onderhandelen over de bepalingen in het echtscheidingsconvenant. Nadat dit document is vastgesteld, hebben beide echtgenoten een bedenktijd van 15 dagen voordat ze samen met hun advocaten het convenant ondertekenen. Dit klinkt allemaal makkelijker, sneller en goedkoper.

Er zijn echter ook vraagtekens te zetten bij de nieuwe procedure. Allereerst over de erkenning in het buitenland. De EU-regels over erkenning gaan uit van een rechterlijke beslissing. In het Franse systeem is er dus geen rechterlijke beslissing meer.  Daardoor is het op dit moment onduidelijk of de nieuwe Franse buitenrechtelijke echtscheiding in bijvoorbeeld Nederland erkend zal worden.

Een ander vraagteken dat gezet kan worden, is het recht van minderjarige kinderen. Minderjarige kinderen hebben namelijk het recht om hun belangen bij de rechter naar voren te brengen. Wanneer het minderjarige kind dit wil, dient de echtscheiding weer volgens de oude procedure te verlopen. Dit betekent dat de ouders dus verplicht worden om de echtscheiding toch via de rechter te laten verlopen. De ouders zijn de aangewezen persoon om hun kinderen in te lichten over dit recht. Er bestaat een vrees dat ouders hun kinderen niet daadwerkelijk een keuze zullen laten. Het is vrij naïef om er van uit te gaan dat kinderen die onder het gezag van hun ouders staan een totaal onafhankelijke keuze hierover zullen maken. Ouders die buiten de rechter om willen scheiden, zullen geneigd zijn om hun kind af te raden hun recht uit te oefenen. De nieuwe regeling zou dus de rechten van minderjarige kinderen kunnen schaden. De toekomst zal ons leren hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Revolutionair is het in ieder geval!