Droit à quoi: Fiscale plannen Macron. Welke consequenties hebben de belastingplannen van Emmanuel Macron voor u?

Fiscale plannen Macron

Gepubliceerd in Maison en France zomer 2017 – Droit à quoi?

Frankrijk heeft inmiddels een nieuwe Président de la République: Emmanuel Macron. Bovendien heeft zijn partij La République en Marche een absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Genoeg reden om te kijken naar zijn verkiezingsprogramma. De meest directe impact op Nederlanders met Franse (vakantie)huizen zal komen van zijn fiscale voornemens. Over de exacte uitwerkingen van deze plannen is nog weinig te zeggen omdat een verkiezingsprogramma natuurlijk nog lang geen wet is.

Taxe d’habitation voor 80% afgeschaft

De taxe d’habitation oftewel de woonbelasting is in Frankrijk omstreden omdat het beperkt inkomensafhankelijk is en dus de middenklasse en de lagere inkomensklasse het hardste raakt. Daarnaast is deze belasting ongelijk verdeeld, in Marseille betaalt men voor een gemiddelde woning €1.385 per jaar terwijl dat in Parijs maar €481 is. Bovendien wordt de hoogte van deze belasting zeer arbitrair vastgesteld op basis van de kwaliteit van het huis dat je bezit. Macron wil de huidige situatie aanpakken door er geleidelijk voor te zorgen dat 4 op de 5 mensen die in Frankrijk wonen in 2020 voor hun hoofdverblijf geen woonbelasting meer hoeven te betalen. Wanneer u een vakantiehuis in Frankrijk hebt dat niet uw hoofdverblijf is zult u waarschijnlijk dus wel de taxe d’habitation moeten blijven afdragen aan de Franse fiscus.

Rijkenbelasting wordt ingeperkt

De impôt de solidarité sur la fortune (ISF) wordt geheven bij mensen die een totaal vermogen hebben dat groter is dan 1,3 miljoen euro. Nadat François Hollande de tarieven voor deze belasting in 2012 flink verhoogd heeft is het aantal vermogende Fransen dat Frankrijk heeft verlaten flink gegroeid. Macron is er van overtuigd dat de ISF een negatieve invloed heeft op investeringen in de Franse economie daarom wil hij deze belasting omdopen tot de impôt sur la fortune immobillière (IFI). De IFI zal alleen verschuldigd zijn als je voor meer dan 1,3 miljoen aan onroerend goed bezit in Frankrijk. Hierdoor zal het aantal Fransen dat deze belasting verschuldigd volgens Macron de helft kleiner worden. Deze wijziging zal volgens de Minister van Economie in 2018 gerealiseerd gaan worden.

Vennootschapsbelasting verlaagd naar Europees gemiddelde

Frankrijk belast de winsten van bedrijven zeer zwaar vergeleken met andere EU-landen; op dit moment is het tarief voor de impôt sur les sociétés 33,3% vergeleken met het Europees gemiddelde van 25%. Het percentage in Frankrijk is hoger maar de belasting levert minder op dan in de buurlanden. Macron wil Frankrijk competitiever maken en zal dit tarief vanaf 2018 geleidelijk terugbrengen naar 25%. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat hij zich hard wil maken voor een uniform tarief voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie.

Wanneer de winst van bedrijven met 25% belast wordt valt dit moeilijk te rijmen met een plus-valuebelasting van 34,5% die u afrekent over de verkoopwinst op uw Franse vakantiehuis. Dit zou er immers voor kunnen zorgen dat het in sommige gevallen voordeliger is om een huis met een B.V. te kopen dan op persoonlijke titel. Hopelijk ziet Macron dit ook in en brengt hij dit tarief ook terug naar 25%.