Belastingvoordelen bij seizoensverhuur

Belastingvoordelen bij seizoensverhuur

Vanaf de eerste dag dat u uw Franse woning verhuurt in het kader van seizoensverhuur, moet u de huurinkomsten aan te geven bij de Franse fiscus. Dit is zelfs zo als u uw huis maar voor enkele dagen per jaar verhuurt. Deze aangifteplicht vloeit voort uit de Franse regels over inkomstenbelasting (impôts sur le revenu). Het gebruikelijke tarief voor de inkomsten uit verhuur is 20%.

Bij het aangeven van de BIC zijn er in Frankrijk twee belastingregimes: het forfaitaire en het reële. Wanneer u de verhuur wat professionele wilt aanpakken kunt u dit doen in de vorm van een gîte rural, een meublé de tourisme of een chambre d’hôtes. Lees hier meer over deze vormen.

Forfaitair régime micro-entreprise

Het forfaitaire belasting regime – ook wel ‘micro-entreprise’ of ‘micro-bic’ genoemd – stelt 50% van uw huurinkomsten vrij van omzetbelasting. Deze vrijstelling omvat alle eventueel aftrekbare lasten. Dit betekent dat u daarnaast geen aftrekposten meer kunt opvoeren. Verder hoeft u binnen dit regime geen btw (TVA) in rekening te brengen bij uw huurders. Omdat dit regime eenvoudig is te hanteren, is het zeer geschikt voor particulieren. De huurinkomsten uit seizoensverhuur moet u aangeven op het formulier met nummer 2042C PRO, dat u kunt downloaden op de website www.impots.gouv.fr.

Indien u uw tweede huis verhuurt geniet u automatisch en zonder enige verdere formaliteit van het forfaitaire regime, tenminste als uw niet meer dan €33.200 (2017) per jaar aan huurinkomsten ontvangt. Per 1 januari 2018 zullen de grenzen voor een micro-entreprise verhoogd worden naar €70.000. Echter geldt niet voor de TVA, boven huurinkomsten van €33.200 per jaar dient u wel TVA in rekening te brengen bij uw huurders.

Een rekenvoorbeeld: u verhuurt uw Franse woning in 2014 op de klassieke manier. Per jaar ontvangt u €22.500 aan huur. De helft van de huurinkomsten kunt u aftrekken, omdat uw jaarinkomen lager is dan €33.200: €22.500 x 50% = €11.250. Het belastbare bedrag is dus €11.250. Voor verhuurders die geen ingezetenen van Frankrijk zijn geldt een forfaitair belastingtarief van 20% over de belastbare som. U betaalt 20% over €11.250 en moet dus €2.250 aan inkomstenbelasting afdragen.

Reëel regime

Wanneer u kiest voor het reële regime kunt u alle jaarlijkse kosten aftrekken van de huurinkomsten. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemaakte advertentiekosten of de hypotheekrente voor de pro rata periode van de verhuur aftrekken. Wilt u opteren voor het reële regime, dan moet u een brief sturen naar de Franse belastingdienst en daarin aangeven dat u onder dat regime geplaatst wilt worden. Doe dit tijdig, namelijk vóór 1 februari van het jaar waarvoor u kiest voor het reële regime.

Heeft u voor het reële regime beopteerd, dan valt u daarvoor voor tenminste een periode van twee jaren onder. Pas op: deze periode wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij u schriftelijk aangeeft voor het forfaitaire regime te kiezen.

Vanwege de duur van het reële regime, is het raadzaam om deskundigen te raadplegen voordat u dit regime kiest. Zij kunnen een goede inschatting maken van de fiscale consequenties van uw keuze.

Als uw huurinkomsten (minus de lasten) hoger zijn dan €70.000 (in 2018). Wanneer uw huurinkomsten lager zijn is het reële regime slechts interessant als de aftrekbare lasten voor de verhuur hoger zijn dan 50% van uw opbrengst.

Frankrijk biedt allerlei faciliteiten voor de inkomstenbelasting bij seizoensverhuur. Zorg ervoor dat u niet te veel betaalt.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op