Blog

Lees hier onze blog over het laatste Franse nieuws

Rocklegende Johnny Hallyday overleden

Rocklegende Johnny Hallyday overleden

De grootste Franse rock ‘n roller, Johnny Hallyday is op 74-jarige leeftijd overleden. Hallyday scoorde hits in de jaren 60 met nummers als Que je t’aime, Pour moi la vie va commencer in de jaren 70 met Toute la musique que j’aime en Ma Gueule en later nog met Je te promets. De rockster was erg geliefd bij de Fransen ondanks zijn wilde privéleven. Hij overleed uiteindelijk aan de gevolgen van longkanker.

Uit de praktijk: Onderhandelen met Fransen. Hoe kom je uit een patstelling met een Franse wederpartij?

Uit de praktijk: Onderhandelen met Fransen

door Elisabeth Grunberg

Een tijdje geleden kreeg ik een opdracht om een procedure bij een rechtbank op te starten omdat pogingen tot onderhandeling niet tot een resultaat hadden geleid. Ondanks dat de cliënt het me afraadde heb ik toch aangedrongen op een ultieme poging tot onderhandeling verpakt in een aanmaning. Deze poging is uiteindelijk succesvol geweest en partijen zijn in gesprek gegaan, maar waarom?

Naast het effect van een bericht van een “advocaat op briefpapier”  zouden de verschillende onderhandelingsgewoonten per land een rol kunnen spelen. Nederlanders zien zich graag onderhandelen zittend aan een tafel met een kopje koffie. In Frankrijk (en misschien ook in andere landen) zal er veel meer op de schriftelijke presentatie van je standpunten worden gelet en kun je een heel traject schriftelijk afwikkelen.

Droit à quoi: Fiscale plannen Macron. Welke consequenties hebben de belastingplannen van Emmanuel Macron voor u?

Fiscale plannen Macron

Gepubliceerd in Maison en France zomer 2017 – Droit à quoi?

Frankrijk heeft inmiddels een nieuwe Président de la République: Emmanuel Macron. Bovendien heeft zijn partij La République en Marche een absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Genoeg reden om te kijken naar zijn verkiezingsprogramma. De meest directe impact op Nederlanders met Franse (vakantie)huizen zal komen van zijn fiscale voornemens. Over de exacte uitwerkingen van deze plannen is nog weinig te zeggen omdat een verkiezingsprogramma natuurlijk nog lang geen wet is.

Taxe d’habitation voor 80% afgeschaft

De taxe d’habitation oftewel de woonbelasting is in Frankrijk omstreden omdat het beperkt inkomensafhankelijk is en dus de middenklasse en de lagere inkomensklasse het hardste raakt. Daarnaast is deze belasting ongelijk verdeeld, in Marseille betaalt men voor een gemiddelde woning €1.385 per jaar terwijl dat in Parijs maar €481 is. Bovendien wordt de hoogte van deze belasting zeer arbitrair vastgesteld op basis van de kwaliteit van het huis dat je bezit. Macron wil de huidige situatie aanpakken door er geleidelijk voor te zorgen dat 4 op de 5 mensen die in Frankrijk wonen in 2020 voor hun hoofdverblijf geen woonbelasting meer hoeven te betalen. Wanneer u een vakantiehuis in Frankrijk hebt dat niet uw hoofdverblijf is zult u waarschijnlijk dus wel de taxe d’habitation moeten blijven afdragen aan de Franse fiscus.

Rijkenbelasting wordt ingeperkt

De impôt de solidarité sur la fortune (ISF) wordt geheven bij mensen die een totaal vermogen hebben dat groter is dan 1,3 miljoen euro. Nadat François Hollande de tarieven voor deze belasting in 2012 flink verhoogd heeft is het aantal vermogende Fransen dat Frankrijk heeft verlaten flink gegroeid. Macron is er van overtuigd dat de ISF een negatieve invloed heeft op investeringen in de Franse economie daarom wil hij deze belasting omdopen tot de impôt sur la fortune immobillière (IFI). De IFI zal alleen verschuldigd zijn als je voor meer dan 1,3 miljoen aan onroerend goed bezit in Frankrijk. Hierdoor zal het aantal Fransen dat deze belasting verschuldigd volgens Macron de helft kleiner worden. Deze wijziging zal volgens de Minister van Economie in 2018 gerealiseerd gaan worden.

Vennootschapsbelasting verlaagd naar Europees gemiddelde

Frankrijk belast de winsten van bedrijven zeer zwaar vergeleken met andere EU-landen; op dit moment is het tarief voor de impôt sur les sociétés 33,3% vergeleken met het Europees gemiddelde van 25%. Het percentage in Frankrijk is hoger maar de belasting levert minder op dan in de buurlanden. Macron wil Frankrijk competitiever maken en zal dit tarief vanaf 2018 geleidelijk terugbrengen naar 25%. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat hij zich hard wil maken voor een uniform tarief voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie.

Wanneer de winst van bedrijven met 25% belast wordt valt dit moeilijk te rijmen met een plus-valuebelasting van 34,5% die u afrekent over de verkoopwinst op uw Franse vakantiehuis. Dit zou er immers voor kunnen zorgen dat het in sommige gevallen voordeliger is om een huis met een B.V. te kopen dan op persoonlijke titel. Hopelijk ziet Macron dit ook in en brengt hij dit tarief ook terug naar 25%.

Uit de praktijk: Nieuw Frans contractenrecht

Nieuw Frans contractenrecht

Door: Elisabeth Grunberg

Cliënt: “Ik lever planten en sinds 2012 lever ik ook aan een bedrijf in Frankrijk.” Mijn cliënt laat mij eind 2016 weten dat het prijsvaststellingsmechanisme dat wij in Nederland gebruiken met de inwerkingtreding van het nieuwe contractenrecht in Frankrijk in oktober 2016 niet meer geldig is en hij ervan af wil. Hoe zit dat dan? Wij hebben het verkoopproces bekeken en het alle facturen bleken te verwijzen naar de algemene leveringsvoorwaarden van het Nederlandse bedrijf. Nederlands recht is daarmee van toepassing en de wijzigingen in het Franse contractenrecht hebben verder geen invloed op de manier van zaken doen van deze cliënt.

Droit à quoi: Scheiden zonder rechter. Frankrijk is het eerste land in Europa waar dit mogelijk is.

Scheiden zonder rechter

Gepubliceerd in Maison en France voorjaar 2017 – Droit à quoi?

Scheiden zonder rechter

Scheiden binnen 20 dagen zonder een rechter te zien, vanaf 1 januari 2017 is dit mogelijk in Frankrijk via een scheiding met wederzijds goedvinden, par consentement mutuel. Deze wijziging is onderdeel van een poging om de overbelaste Franse rechtbanken te ontlasten.

In de nieuwe procedure dienen de echtgenoten allebei een eigen advocaat in te schakelen in tegenstelling tot de gebruikelijke procedure waarbij de echtgenoten een gezamenlijke advocaat hadden. Deze advocaten hoeven niet meer uit de streek te komen en kunnen zelfs in het buitenland gevestigd zijn. De advocaten zullen namens de echtgenoten onderhandelen over de bepalingen in het echtscheidingsconvenant. Nadat dit document is vastgesteld hebben beide echtgenoten een bedenktijd van 15 dagen voordat ze samen met hun advocaten het convenant ondertekenen. Dit klinkt allemaal makkelijker, sneller en goedkoper.

Er zijn echter ook vraagtekens te stellen bij de nieuwe procedure. Allereerst over de erkenning in het buitenland. De EU-regels over erkenning gaan uit van een rechterlijke beslissing, deze is er in het nieuwe Franse systeem niet meer. Daardoor is het op dit moment onduidelijk of de nieuwe Franse buitenrechtelijke echtscheiding bijvoorbeeld in Nederland erkend zal worden.

Een andere curiositeit is het recht van minderjarige kinderen om hun belangen bij de rechter naar voren te brengen. Wanneer het minderjarige kind dit wil dient de echtscheiding weer volgens de oude procedure, en dus via de rechter,  te verlopen. Deze kinderen dienen door hun ouders ouders ingelicht te worden over dit recht. Er bestaat echter een vrees dat ouders hun kinderen niet daadwerkelijk een keuze zullen laten. Het is vrij naïef om er van uit te gaan dat kinderen die onder het gezag van hun ouders staan een totaal onafhankelijke keuze hierover zullen maken. Ouders die buiten de rechter om willen scheiden zullen geneigd zijn om hun kind af te raden hun recht uit te oefenen. De nieuwe regeling zou dus de rechten van minderjarige kinderen kunnen schaden. De toekomst zal ons leren hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Revolutionair is het in ieder geval!

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op